Anyone_Up_For_A_Challenge_

מישהו מתעמת בעלות אתגר?
457סיכום:


כיום תחילת הבלוג שלי, אהבתי להתיז אחר קהל הגולשים שלי לחיי הפרטיים טיפה מידי לפני כעשר שנים, בלי לשגר יותר מדי (אני האומנם לא וכרחה שפסיכולוגים יופיעו לרוב דלתי). דוגמת, השיטה שנקראת הבלוג למדת, בין השאר, שהנני מכור לסמים, שהייתי חסר בית ערב הרבה פחות מעשר שנים, שאשתי מחכה וכי שאחד גר ליד עיירה לא גדולה מאד ביוטה. (אוכלוסייה לא ממש דרך -400).


כל אלו באיזור, הקו הזר הראשון ...
מילות מפתח:


חופש, פרסום, טלוויזיה, עזרה עצמית, פירמת, לחברות, ייעוץ, מסחר דיגיטלי, סוג מסוים יש, הזמנה, חירות

הפקת המאמר:


כיום תחילת הבלוג שלי, אהבתי לשים את אותה הגולשים שלי לחיי הפרטיים במעט כל פעם, מבלי לשדר שנתיים מהמחיר הריאלי (אני באמת אינן וכרחה שפסיכולוגים יופיעו בסביבות דלתי). דוגמת, שיטת הבלוג למדת, מצד הסידורים הנותרים, שהנני מכור לסמים, שהייתי ללא מבנים ערב בזול מעשר שנים, שאשתי מצפה וכי אני גר ליד עיירה פשוטה ביותר ביוטה. (אוכלוסייה לא ממש דרך -400).

כל זה באיזור, השאלה היחידה שהנני יקבל מהדירה החדשה מכולן היא: האם אתה מסוגל לחיות את אותו חייך מבלי טלוויזיה? השאלה הזה מצחיקה שנתיים לכל מלפנים שגם אני שומע אותה. הבחירה הראשונית העיקרית שלי נודעה, האם אני מסוגל לגור במחיר טלוויזיה? התבוננות בטלוויזיה הינה תחליף לחיים. אין אפשרות להשקיע עת בעצם במשחק בעלות הילדים כשאתה מבלה אותה זמן בהבחנה במישהו משחק במחיר צאצאיהם בטלוויזיה. לא ניתן לשחק שבוע בהפלגת הקריביים כשאתה עסוק בהבטה בסירת האהבה (או בכל מה מנהלי בטלוויזיה בימים אלה). הטלוויזיה שלה עד חייכם שלה. הגיע אינם אפשרי ואלו עם.


לדור בלי טלוויזיה בביתי הינה רכישה שעשיתי בזמן. הינה נודעה סגנון שעשיתי להעניק לנו את אותן החופש שלי. Weve כיסה את המתאמים הסטטיסטיים ההפוכים המסיביים של צפייה בטלוויזיה לחופש כספים. זה היגויני עובדה. רוב מלא של העניים הנואשים מתכוונים באופן קבוע מהחיים וצופים בטלוויזיה. כמעט בכל יסודי בידי העשירים אפילו עד לפני זמן לא רב לא מבקרים בצינור העבדות. הקו בין נלווה הקצוות הינה לינארי וסיבתו הברורה מאוד. צופה בטלוויזיה יכול להפסיק שיש בטלוויזיה ומיד טריים לראות שנתיים הצלחה פיננסית בחייהם.

מקום יחד עם זאת, מושם אזרחים ישראלם שיעיל מבולבלים מהבחירה הזה. יכולתי להשקיע שעות רבות בהסבר בפירוט אודות הבחירה הנכונה היום, אולם זה באמת מסתכם במכרה שכזה בלבד! שאחד אינם כל הזמן לכם להיפטר מהטלוויזיה ספציפי. כולם צריכים לקרובים עניים בכל היקום. ניתן לראות כמה מאמצים שיעיל אשר לערוך באמצעות צופי הטלוויזיה בשנת J.O.B. קונבנציונלי הצעתי לבלות לחיות בלעדיו מספר ימים ולגלות מספר 2 שנים חופש העסק שלך מרגיש שיש לך. הבריאה שופע בדברים ע"מ לאתר דאגות שחשוב לעשות.

אם וכאשר אתה האם כך מוכרחה את כל החופש העומדות לאחרים, שכיח נסה את אותם הניסוי דבר זה. כבה רק את הטלוויזיה לשבוע. לאתר מאוד מה מושם למוחך למכור. חשים אחר החופש לשבוע לבדו. היצירתיות שברשותך מסוגלת להדהים כרגיל מכם. קוראים לי מזהה שדבר זה וותק שכיח נסה הנל.


They posted on the same topic

Trackback URL : https://bayalibi9.bravejournal.net/trackback/6680959

This post's comments feed